DEMANDES IRPH

Reclamacions i demandes IRPH:
passos a seguir pels consumidors afectats

La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre les demandes per IRPH està pròxima a sortir. Si, com esperem, resulta favorable als interessos dels consumidors, possibilitarà que molts afectats per aquest índex hipotecari es plantegin la possibilitat de reclamar.

A l’hora de contractar la seva hipoteca, el banc hauria d’haver informat de quins eren els mètodes de càlcul de l’interès de l’Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH), així com lliurar-li quadres comparatius amb altres índexs, com l’euríbor. I molt segurament, no ho va fer.

Té dret a reclamar i iniciar demandes per IRPH. Aquí l’informem dels passos a seguir:

1.- IRPH: definició i funcionament

IRPH són les sigles de l’Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris. És un índex com l’euríbor, o tants d’altres, que va ser utilitzat per calcular la part variable dels interessos d’una hipoteca a tipus variable. En definitiva, l’IRPH és el “tipus mitjà dels préstecs hipotecaris a més de tres anys per a adquisició d’habitatge lliure”.

Per calcular aquesta variació s’estableix:

– Un tipus o valor variable que fa referència a un percentatge a aplicar sobre el capital. En el cas que analitzem, el tipus és l’IRPH.

– Un diferencial. Es tracta d’un valor fix, que pot incrementar o reduir el tipus. Així, una hipoteca els interessos siguin IRPH + 2 meritarà uns interessos equivalents a aquest valor. Per exemple, si l’IRPH es troba en el 1,50% i se li aplica un diferencial de +2, els seus interessos seran el 3,50% del capital.

Havien diferents tipus de IRPH, ja que el tipus mitjà es calculava per a (i) Caixes d’Estalvi; (Ii) Bancs i (iii) Entitats de crèdit. Cada un d’aquests grups enviava al Banc d’Espanya informació sobre els preus que aplicava a aquest tipus d’operacions, i el Banc d’Espanya calculava i publicava la mitjana dels valors aportats. El càlcul semblava senzill, però el Banc d’Espanya no comprovava la veracitat de les dades aportades per les entitats financeres, el que va suposar un inflament artificial del preu de les hipoteques, el que va ser detectat pel Banc d’Espanya, que va emetre una circular ( 5/1994) en la qual recomanava incloure un diferencial negatiu per compensar-ho, que no va ser aplicat.

Per si fos poc, les hipoteques IRPH es van concedir vinculades a altres clàusules tòxiques, que van caracteritzar la pràctica bancària abans de la crisi. Així les coses, era habitual que una hipoteca referenciada a l’IRPH fos associada també a una clàusula terra. A tall d’exemple, si tens una hipoteca amb una clàusula sòl de l’1% i el teu indicador baixa al 0,75%, el tipus d’interès aplicable continuava sent de l’1%. Les clàusules sòl van ser declarades nul·les pel TJUE després d’un llarg litigi.

2.- L’anul·lació de l’IRPH

L’any 2013 l’índex IRPH de Caixes i Entitats va ser anul·lat per llei. Què va passar llavors amb les hipoteques que es referenciaven a aquest indicador? L’escriptura hipotecària podia contemplar tipus subsidiaris per al cas que el principal quedés anul·lat. Per exemple, una hipoteca podia basar-se en l’IRPH i, subsidiàriament, en l’euríbor (cas relativament freqüent). Davant aquestes situacions es devia recalcular el quadre d’amortització aplicant el nou indicador.

Però també podia passar que l’escriptura hipotecària no contemplés res referent a l’anul·lació de l’índex principal. En aquest cas es podria suposar que el banc havia de pactar un nou indicador.

No obstant això, moltes entitats bancàries van congelar el tipus d’interès aplicable, el que va provocar que persones afectades per un IRPH cancel·lat passaran a pagar una hipoteca a tipus fix, el tipus d’interès superava en ocasions el 3%, molt superior a l’Euribor.

3.- La comercialització de les hipoteques IRPH

Si les entitats bancàries haguessin informat correctament, les hipoteques IRPH no haurien tingut l’èxit que van tenir. No obstant això, van orientar aquest tipus de crèdits a consumidors de classe mitjana o mitjana-alta, que en principi podien fer-se càrrec dels sobrecostos que suposaven. L’argumentari de venda assenyalava la suposada estabilitat de l’índex, amb el que es prometia un producte més segur que l’euríbor.

Però els bancs tenen certs deures d’informació, que els obliguen a actuar d’una manera ètica i transparent, la qual cosa implica que haurien d’haver explicat com es calculava l’índex que anava a regular el preu de les hipoteques i oferts quadres d’amortització comparatius, per que el client pogués observar diferents escenaris abans de decidir per un o un altre índex.

Per si fos poc, l’euríbor (que és l’índex tradicionalment emprat al nostre país) ronda tipus propers al 0% des de 2008, amb projecció fins a 2025, el que va comportar al fet que l’IRPH fos absolutament enganyós. No només va incrementar els preus de les hipoteques, sinó que va escapar a la tendència a la baixa de l’euríbor.

4.- Les primeres demandes per l’IRPH

Quan aquesta problemàtica va sortir a la llum es va iniciar un allau de demandes per l’IRPH. Les pràctiques abusives bancàries eren freqüents, i fins i tot s’havien habilitat jutjats específics per conèixer d’aquest tipus de processos.

No obstant això, els bancs van saber defensar-se hàbilment d’aquestes reclamacions, al·legant que l’IRPH era un índex regulat legalment. Tota vegada la Directiva 93/13/CEE no es pot aplicar (com tampoc la Llei de condicions generals de contractació) a disposicions administratives, els bancs van al·legar que no els resultava aplicable el control de transparència i van aconseguir lliurar-se de moltes condemnes. Però els tribunals espanyols estaven dividits, ja que hi va haver Sales que van arribar a anul·lar els interessos del préstec, convertint-los en negocis gratuïts conforme a l’art. 1755 del Codi Civil. Com era d’esperar, aquest debat judicial va acabar ascendint al Tribunal Suprem.

5.- Què opina el nostre Tribunal Suprem de les demandes per l’IRPH?

El pronunciament més recurrentment citat del nostre Tribunal Suprem (TS) sobre aquesta matèria és el contingut en la STS núm 669/2017, de 14 de desembre de 2017. En aquesta sentència es va acceptar l’argument bancari, reconeixent que l’IRPH era un índex oficial i per tant no resultava nul.

Cal destacar un vot particular en aquesta Sentència, que qüestionava que aplicar un índex oficial no suposava haver complert amb el control de transparència.

L’assumpte es va elevar al TJUE (mitjançant una qüestió prejudicial), que ha de dictar una sentència més aviat que tard, que promet ser històrica. Si, finalment, els consumidors tinguessin dret a reclamar l’IRPH, podrien recuperar una mitjana de 18.000 euros. L’advocat general del TJUE, Maciej Szpunar, considera que l’IRPH sí està subjecte al control de transparència, de manera que, si el banc no va explicar al client el seu funcionament abans d’incloure’l en el contracte, la clàusula IRPH seria abusiva.

L’anul·lació de l’IRPH pot afectar totes les modalitats (Bancs, Caixes i Entitats) i a les hipoteques amortitzades o en vigor. Es calcula que el cost per les demandes per l’IRPH pot suposar un desemborsament per als bancs de 33.000 milions d’euros.

Cal assenyalar que aquestes conclusions tenen caràcter consultiu, el que significa que no resultaran vinculants fins que el TJUE es pronunciï a principis de 2020. No obstant això, l’escenari es presenta molt favorable al consumidor, ja que la pràctica habitual va ser una col·locació opaca de la clàusula de IRPH.

6.- Com i en quins casos es pot reclamar la clàusula IRPH?

El TJUE encara no ha dictat Sentència: caldrà esperar a la mateixa (1r trimestre 2020 aproximadament) per poder dur a terme demandes per l’IRPH amb garanties d’èxit.

Qualsevol particular pot reclamar l’IRPH, l’hagi assumit en subscriure la hipoteca o al subrogar-se. És indiferent que la hipoteca s’hagi amortitzat totalment o parcialment, o segueixi vigent. Com les clàusules abusives són nul·les de ple dret, la reclamació IRPH no estarà subjectes a cap termini de caducitat.

En Dret i Compromís som especialistes i posem els millors professionals a la seva disposició. Truqui’ns al telèfon gratuït 900.823.934 i l’informarem també gratuïtament!

CONTACTA

T'ajudem a recuperar els teus diners

Si vols pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte.

ASSOCIA'T

T'ajudem

Uneix-te a nosaltres i t’ajudarem a fer valer els teus drets.

USO DE GALLETAS ( cookies )

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de dichas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, clique el enlace para mayor información. AVISO LEGAL

ACEPTAR
Aviso de cookies